school@ellyahmusic.com, tel.: 606 835 650
Pon-Pt: 12:00 - 19:00, Sat: 10:00-16:00
Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne

Najbardziej zaangażowanych studentów oraz takich, którzy mają zindywidualizowane potrzeby zapraszamy na zajęcia indywidualne. Dzięki pracy jeden-na-jeden możemy rozwinąć talenty naszych uczniów, rozwinąć już posiadane umiejętności, pomóc w tworzeniu własnego repertuaru oraz wesprzeć na drodze muzycznej kariery. Podczas koncertów stajemy samodzielnie na scenie.

Pracujemy na techniką instrumentalną, interpretacją, zagadnieniami z zakresu teorii muzyki oraz muzykalnością.

W ciągu roku szkolnego dla wszystkich naszych studentów przewidujemy:
32 cotygodniowe lekcje (45 minut) – 16 w semestrze zimowym + 16 w semestrze letnim
– co najmniej 2 warsztaty tematyczne (zimowy i letni),
2 nagrania studyjne, które pozwolą nam monitorować postępy (zimowe i letnie)
2 koncerty otwarte dla publiczności (zimowy i letni)

Koszt zajęć w indywidualnych: 340 zł miesięcznie (wrzesień – czerwiec)

Dla młodszych studentów gry na fortepianie przewidujemy opcję skróconych zajęć 30 min.

Koszt 30 min zajęć indywidualnych: 240 zł miesięcznie (wrzesień – czerwiec)

Zajęcia odbywają się według szkolnego kalendarza.

W przypadku informacji o nieobecności na lekcji – 24h przed zajęciami, zajęcia odrabiamy w innym terminie.