Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne

Naszych studentów zapraszamy na zajęcia indywidualne. Dzięki pracy jeden-na-jeden możemy zindywidualizować i precyzyjnie dopasować program nauczania, rozwinąć talenty naszych uczniów oraz już posiadane umiejętności, pomóc w tworzeniu własnego repertuaru oraz wesprzeć na drodze muzycznej kariery. Pomagamy w przygotowaniach do castingów, egzaminów, przesłuchań oraz ważnych muzycznych wydarzeniach. Podczas koncertów stajemy samodzielnie na scenie.

Pracujemy na techniką instrumentalną, interpretacją, zagadnieniami z zakresu teorii muzyki oraz muzykalnością.

Poza zajęciami instrumentalnymi z fortepianu i techniki wokalnej prowadzimy zajęcia songwriting, improwizacji jazzowej i kompozycji.

W ciągu roku szkolnego dla wszystkich naszych studentów przewidujemy:
32 cotygodniowe lekcje (45 minut) – 16 w semestrze zimowym + 16 w semestrze letnim
– co najmniej 2 warsztaty tematyczne (zimowy i letni),
2 nagrania studyjne, które pozwolą nam monitorować postępy (zimowe i letnie)
2 koncerty otwarte dla publiczności (zimowy i letni)

Koszt 45 min zajęć w indywidualnych: 380 zł miesięcznie (wrzesień – czerwiec)

Zajęcia odbywają się według szkolnego kalendarza.

W okresie wakacyjnym proponujemy pakiety zajęć indywidualnych – 4 lub 8 spotkań.

Zapraszamy też na pojedyncze konsultacje w ramach muzycznej potrzeby.

W przypadku informacji o nieobecności na lekcji – 24h przed zajęciami, zajęcia odrabiamy w innym terminie.

🎵 Zniżki dla studentów kontynuujących, rodzeństwa oraz przy połączeniu zajęć wokalu z fortepianem lub songwriting 🙂