Duety

Duety

Zajęcia w duetach przewidują indywidualną oraz wspólną pracę nad repertuarem, wspólne występy oraz rozwijanie umiejętności muzycznych. Stawiamy na umiejętność współpracy oraz wzajemne uczenie się od siebie. Na koncertach prezentujemy materiał opracowany na występ w duecie.

Pracujemy na techniką instrumentalną, interpretacją, zagadnieniami z zakresu teorii muzyki oraz muzykalnością.

W ciągu roku szkolnego dla wszystkich naszych studentów przewidujemy:
32 cotygodniowe lekcje (45 minut) – 16 w semestrze zimowym + 16 w semestrze letnim
– co najmniej 2 warsztaty tematyczne (zimowy i letni),
2 nagrania studyjne, które pozwolą nam monitorować postępy (zimowe i letnie)
2 koncerty otwarte dla publiczności (zimowy i letni)

Koszt zajęć w duecie: 260 zł miesięcznie (wrzesień – czerwiec)

Zajęcia odbywają się według szkolnego kalendarza.

W przypadku informacji o nieobecności obojga studentów na lekcji – 24h przed zajęciami, zajęcia odrabiamy online. Nieobecność jednego ze studentów nie jest odrabiana.