Songwriting/Composition

Songwriting/Composition
Songwriting/Composition

 

Zajęcia w pisania piosenek i kompozycji prowadzimy w formie zajęć indywidualnych.

Na zajęciach poruszamy się w 4 obszarach:

  • pracujemy nad pisaniem tekstów
  • rozwijamy harmonię
  • zapoznajemy się z zasadami tworzenia melodii
  • analizujemy strukturę piosenek

Od uczestników wymagane są znajomości podstaw muzyki. Mile widziana umiejętność gry na instrumencie.

W ciągu roku szkolnego przewidujemy:
32 cotygodniowe lekcje (1 h)16 w semestrze zimowym + 16 w semestrze letnim / 2 warsztaty podczas których prezentujemy kompozycje / udział w 2 koncertach

Koszt zajęć wg cennika zajęć indywidualnych.